Riešenia na mieru

Automatizácia, meranie, regulácia, riadenie...

Odbornosť, zodpovednosť, spoľahlivosť...

O nás

Viac ako 11 rokov praxe v oblasti automatizácie ako je riadenie ČOV, vodojemov, čerpacích staníc odpadových a priesakových vôd, vodných elektrární, plavebných komôr, vodných stavieb, tvorba dispečingov a rôznych monitorovacích systémov. V minulosti sme boli súčasťou tímov, ktoré zabezpečovali realizácie a dodávky softvérového vybavenia na veľkých a dôležitých projektoch v oblasti vodného hospodárstva.

Naše priority pri výkone práce sú:

 • Kvalita
 • Spoľahlivosť a funkčnosť
 • Spokojnosť zákazníka

Služby

Realizácia

 • dodávka zariadení a príslušenstva
 • montáže, výškové práce a stavebné úpravy
 • spracovanie softvérového riešenia
 • zabezpečenie testov a potrebných skúšok

Softvérové riešenia

 • riadenie technologických procesov na úrovni PLC automatov
 • riadenie technologických procesov na strednej úrovni pomocou operátorských panelov
 • riadenie technologických procesov na vyššej úrovni vizualizačných SCADA systémov
 • tvorba webových aplikácií: PHP, Laravel, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, MySQL, MongoDB

Servis

 • záručný, pozáručný servis a pohotovosť 24/7
 • profylaktické kontroly – pravidelné miestne a diaľkové prehliadky, kontroly a diagnostiky
 • pravidelné odborné prehliadky a kalibrácie zariadení a prístrojov

Skúsenosti

 • zabezpečenie realizácie, dodávok zariadení, prístrojov a programového vybavenia na projekte modernizácie plavebných komôr na VD Gabčíkovo v rokoch 2011-2014
 • modernizácia ČOV Petržalka a ČOV Vrakuňa, ČOV Modra, ČOV Častá a ČOV Krakovany na úrovni programového vybavenia PLC a SCADA systémov v rokoch 2015-2017
 • výmena riadiaceho systému na VE Žilina a VE Čunovo s rôznymi úrovňami riadenia v rokoch 2018-2019
 • výstavba operačnej sústavy zberu, prenosu a spracovania hydrotechnických a hydrologických dát pre účely technicko-bezpečnostného dohľadu v roku 2014 a v rokoch 2017-2018

Kontakt

Kontaktná adresa:

Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava

Telefón:

+421910325773, +421944219281

Fakturačná adresa:

Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava

Bankové spojenie:

IBAN: SK9511000000002947076365

DIČ:

2121096087

IČ DPH:

SK2121096087

Info:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 140538/B

Info:

Spoločnosť je zapísaná v registri partnerov verejného sektora